XXII Sympozjum Sekcji Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej PTAiIT

Program konferencji

PROGRAM DO POBRANIA (PDF)

CZWARTEK

21 września 2023

PROGRAM NAUKOWY

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian

Sesja I
15:00 - 16:05
Prowadzący: prof. dr hab. Marzena Zielińska, dr hab; prof. UMP Alicja Bartkowska-Śniatkowska

15:00 - 15:10
Otwarcie Sympozjum

15:10 - 15:35
I/1 Motyw snu w sztuce- historia anestezjologii dziecięcej
dr Maciej Żelbromski, Wrocław

15:35 - 16:05
I/2 Mózg na koncercie. Zmiany neurofizjologiczne w centralnym układzie nerwowym wywołane bodźcami słuchowymi
dr hab., prof. UMP Alicja Bartkowska – Śniatkowska, Poznań

16:05 - 16:20
Przerwa kawowa
Sesja II
16:20 - 17:50
Prowadzące: dr hab. Beata Rybojad, dr hab. Izabela Pągowska

16:20 - 16:45
II/1 Co nowego w żywieniu klinicznym dzieci?
dr hab. n. med. Agnieszka Szlagatys – Sidorkiewicz, Gdańsk

16:45 - 17:10
II/2 Co nowego w żywieniu dzieci na OITD?
dr Magdalena Świder, Rzeszów

17:10 - 17:35
II/3 Co nowego w płynoterapii?
dr n. med. Magdalena Mierzewska - Szmidt, Warszawa

wykład sponsorowany

17:35 - 17:50
Dyskusja

17:50 - 18:20
Przerwa kawowa
Sesja III
18:20 – 19:30
Sesja III
Prowadząca: prof. dr hab. Marzena Zielińska
Sesja sponsorowana

18:20 - 18:50
III/1 Stare bakterie - nowy problem na Intensywnej Terapii Dziecięcej
dr n. med. Beata Kowalska - Krochmal

18:50 - 19:15
III/2 Antybiotykoterapia – nowe antybiotyki czy nowe schematy?
dr n. med. Małgorzata Mikaszewska - Sokolewicz

19:15 - 19:30
Dyskusja

PIĄTEK

22 września 2023

PROGRAM NAUKOWY

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian

Sesja IV
9:00 – 10:30
Prowadzący:
prof. dr hab. Marzena Zielińska, dr n. med. Marcin Rawicz
Kwalifikacja i premedykacja - czy zawsze tak samo i to samo?
Qualification and premedication – is it always the same way and with the same tools?

9:00 - 9:25
IV/1 Safety and efficiency of tele/online methods of qualifying children for anesthesia procedures
prof. dr Ehrenfried Schindler, Germany, Bonn

9:25 - 9:50
IV/2 Nonpharmacological premedication
dr Nadia Najafi, Belgium, Brussel

9:50 - 10:15
IV/3 Pharmacological premedication – is midanium the only choice?
dr Maria Vittinghoff, Austria, Graz

10:15 - 10:30
Dyskusja

10:30 - 11:00
Przerwa kawowa
Sesja V
11:00 - 12:20
Prowadzące:
prof. dr hab. Alicja Bartkowska- Śniatkowska, dr n. med. Monika Morawska- Kochman
Dziecko w trakcie i po zabiegu otolaryngologicznym

11:00 - 11:20
V/1 Punkt widzenia chirurga
dr hab. n. med. prof. UMP Jarosław Szydłowski, Poznań

11:20 – 11:40
V/2 Punkt widzenia anestezjologa
dr n. med. Jowita Rosada-Kurasińska, Poznań

11:40 - 12:00
V/3 Minimal flow anesthesia – kiedy, jak i u kogo?
dr Maciej Cettler

wykład sponsorowany

12:00 – 12:20
Dyskusja

12:20 - 13:30
Lunch
Sesja VI
13:30 - 15:00
Prowadzący:
dr n. med. Maria Damps, dr Wojciech Stobiński
Dziecko ze skoliozą

13:30 – 13:50
VI/1 Problemy dziecka operowanego z powodu skoliozy - punkt widzenia chirurga-ortopedy
dr Krzysztof Kołtowski, Wrocław

13:50 – 14:10
VI/2 Problemy dziecka operowanego z powodu skoliozy - punkt widzenia anestezjologa
dr Beata Pyrek, Wrocław

14:10 – 14:30
VI/3 A jak to robią w Krakowie?
dr Anna Kominek, Kraków

14:30 – 14:45
VI/4 Na sali operacyjnej jak w kokpicie samolotu – w jaki sposób szybko zinterpretować dużą ilość danych?
dr n. med. Małgorzata Mikaszewska – Sokolewicz, wykład sponsorowany

14:45 – 15:00
Dyskusja

15:00 - 15:20
Przerwa kawowa
Sesja VII
15:20 - 17:00
Prowadzący:
dr n. med. Małgorzata Mikaszewska-Sokolewicz, dr Jarosław Majda
Dziecko- trudny pacjent w gabinecie stomatologicznym

15:20 - 15:40
VII/1 Widziany oczami stomatologa
dr n. med. Agnieszka Wal

15:40 – 16:40
Oczami anestezjologa:

15:40 – 16:00
VII/2 Kiedy trudny znaczy trudny?
dr n. med. Marcin Rawicz

16:00 - 16:20
VII/3 Czy powikłania się zdarzają?
prof. dr hab. Andrzej Piotrowski
wykład nagrywany

16:20 – 16:40
VII/4 A jak to robią w Szwecji?
dr Joanna Harbut, Sztokholm, Szwecja

16:40 – 17:00
Dyskusja

17:00 – 17:20
Przerwa kawowa
Sesja VIII
17:20 – 18:50
Prowadzący: dr Bożena Głowska,
dr Magdalena Świder
Nightmare – mój najcięższy pacjent z sepsą

17:20 – 17:30
VIII/1 My worst nightmare - leczenie sepsy u 17 letniego chłopca po zabiegu stomatologicznym
dr n. med. Mariola Tałałaj, Białystok

17:30 – 17:40
VIII/2 Od nadziei do tragicznego finału
dr Dariusz Skaba, Warszawa

17:40 – 17:50
VIII/3 Jak się pacjent uprze...
dr Elżbieta Byrska-Maciejasz, Kraków

17:50 – 18:00
VIII/4 Historia (choroby) z Mendelsonem w tle
dr Agnieszka Pietrzak, Poznań

18:00 – 18:10
VIII/5 Streptococcus A - nowy stary wróg
dr Łukasz Zygmunt, Wrocław

18:10 – 18:20
VIII/6 542/4 czyli w sepsie nie ma rekordów
dr Izabela Krajewska, Lublin

18:20 – 18:30
VIII/7 Czy winny jest ADAM(TS)-13 slajdów na zakończenie
dr Wojciech Dzietczyk, Wrocław

18:30 – 18:50
Dyskusja

18:50 – 19:00
Zamknięcie Sympozjum

OrganizatorKatedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Biuro Organizacji Konferencji


InspireCongress sp. z o.o.
ul. Sokolnicza 5 lok. 79, 53-676 Wrocław
tel.: +48 71 780 90 52
www.inspirecongress.pl
biuro@inspirecongress.pl

Współorganizator

Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny
ul. Sokolnicza 5 lok. 79, 53-676 Wrocław
www.fundacjanauki.pl
fundacja@fundacjanauki.pl

Top